Український математичний конгрес - 2009


Ігор Гап'як (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Динаміка масивної частинки в несиметричній системі легких частинок

Розглядається одновимірна несиметрична система, яка складається із масивної частинки, оточеної легкими частинками, які взаємодіють як пружні кулі. Для даної системи побудована фазова траєкторія, досліджено в просторі послідовностей сумованих функцій групу операторів, яка породжується динамікою системи, виведено ланцюжок рівнянь Боголюбова та доведено існування глобальних розв’язків задачі Коші для ланцюжка рівнянь Боголюбова для початкових даних із простору послідовностей сумованих функцій.