Український математичний конгрес - 2009


Володимир Федоренко (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)

Траєкторії областей деяких маловимірних динамічних систем

Для динамічних систем, породжених неперервними відображеннями інтервалу в себе, представлені умови асимптотичної періодичності траєкторій замкнених підінтервалів. Ці результати застосовуються для опису асимптотичної поведінки траєкторій зв’язних підмножин фазових просторів деяких маловимірних динамічних систем, а саме, зсуву Бернуллі, різницевих рівнянь першого порядку з неперервним часом, многолистих динамічних систем, породжених лінійними звичайними диференціальними рівняннями другого порядку.