Український математичний конгрес - 2009


Василь Федорчук, Володимир Федорчук (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, Львів, Україна; Pedagogical University, Krakow, Poland)

Про нееквівалентні функціональні базиси диференціальних інваріантів локальних груп Лі точкових перетворень

Планую представити деякі нові результати, отримані при вивченні функціональних базисів диференціальних інваріантів довільного скінченного порядку k локальних груп Лі Grn+m точкових перетворень простору Rn+m.