Український математичний конгрес - 2009


Лариса Фардигола (Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України та Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Україна)

Оператори впливу в задачах керованості для хвильового рівняння на півосі

В просторах Соболева розглянуто керовану систему, що описується хвильовим рівнянням на півосі з керуванням у крайових умовах Нейміна. Досліджено оператор, який здійснює вплив керування на кінцевий стан системи.