Український математичний конгрес - 2009


Володимир Бурський (Інститут прикладної математики та механіки НАН України, Донецьк, Україна)

Умови коректності загальних граничних задач для не правильно еліптичних рівнянь

Добре відомо, що умовою фредгольмовості загальної диференціальної граничної задачі для правильно еліптичного рівняння є умова Я.Б. Лопатинського. У доповіді буде дана умова фредгольмовості загальної граничної задачі для не правильно еліптичного рівняння. Ця умова записується у вигляді двух умов Лопатинського для двух граничних задач з правильно елліптичними рівняннями, які будуються по даній задачі.