Український математичний конгрес - 2009


Анатолій Баранник (Поморська педагогічна академія, Слупськ, Польща)

Іван Юрик (Національний університет харчових технологій, Київ, Україна)

Про точні розв'язки рівнянь дифузії

Використовуючи узагальнену процедуру відокремлення змінних побудовано широкі класи точних розв'язків, які не можна отримати класичним методом С. Лі і методом умовних симетрій.