webdesign

webdesign zürich karwe

karwe webdesign zürich

 

  Заболотний Ярослав Володимирович

Народився 12.05.1987 р. у с. Григорів Тернопільської області.

Закінчив Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (2008 р.).

2008 р. працював на кафедрі математичного аналізу ТНПУ ім. В.Гнатюка на посаді асистента кафедри.

В 2008-2011 рр. навчався в аспірантурі Інституту математики НАН України.

З 2011 р. працює на посаді молодшого наукового співробітника відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу Інституту математики НАН України.

Наукові дослідження стосуються геометричної теорії функцій комплексної змінної. Ним було одержано частковий розв’язок відомої проблеми В.М. Дубініна про добуток внутрішніх радіусів взаємно неперетинних областей на комплексній площині. Знайдено метод, що дозволив суттєво покращити результати попередників у даній проблемі, а також показано межі застосування даного методу.

Також було узагальнено деякі класичні і власні результати для n-вимірного комплексного простору.

 

Посилання на головні публікації

1. Заболотний Я.В. Про одну екстремальну задачу В.М. Дубініна // Укр. мат. журн. – 2012. – Т. 64, № 1. – С. 24  – 31.

2. Заболотний Я.В. Застосування розділяючого перетворення в задачах про неперетинні області // Доп. Нац. Акад. наук України. – 2011. – № 9. – С. 13 – 17.