webdesign

webdesign zürich karwe

karwe webdesign zürich

Ткачук Максим Володимирович

науковий співробітник кандидат фізико-математичних наук 

контакти
Email: max@imath.kiev.ua 
Кімната: 212 
Телефон: +380969994928
Поштова адреса
01601 Україна, Київ-4,
вул. Терещенківська, 3 

Освіта
Закінчив фізико-математичний факультет Житомирського державного
університету імені Івана Франка - 2004р.
Кандидатська дисертація під керівництвом доктора фізико-математичних наук Ю.Б. Зелінського - 2008р. З 2007 року працює в Інституті математики НАН України на посаді молодшого наукового співробітника, з 2011 р. - на посаді молодшого наукового співробітника відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу. Наукові роботи доповідалися в доповідях на міжнародних конференціях.

Напрямки досліджень
Коло наукових інтересів топологічні та геометричні методи при розвязанні аналітичних проблем комплексного та гіперкомплексного аналізу.

 

Статті

1.Ткачук М.В.  Характеризація кола типу Безиковича-Данцера Доповіді НАН України. - 2006. - №10. - С. 40-41.

2. Зелінський Ю.Б., Ткачук М.В.  О послойной линейной выпуклости Зб. Праць Ін-ту математики НАН України. - 2006. - Т. 3, №4. - С.366-373.

3. Ткачук М.В. Характеризація кола типу Безиковича-Данцера Укр. матем. журнал 2008. - 60, №6. - С. 862-864.

4. Осипчук Т.М., Ткачук М.В. Аналітичний критерій лінійної опуклості для областей Гартогса з гладкою межею в  H2 Укр. матем. журн.

5. Ткачук М.В. Міра на просторі комплексних прямих Збірник праць Інституту математики НАНУ. 2010, 7, № 4

6. Зелінський Ю.Б., Осипчук Т.М., Ткачук М.В.  Аналітичні умови локальної узагальненої опуклості в   Збірник праць Інституту математики НАНУ. 2010, 7, № 4