vakthesis, набір класів і пакетів LaTeX   Підтримайте проєкт


Новини

2021-07-21: Випущено версію 0.09 набору LaTeX-класів і пакунків vakthesis, призначених для оформлення дисертації та автореферату за рекомендаціями ВАК України. Нова версія переважно містить виправлення помічених вад.

Також вийшла версія 0.09 набору допоміжних LaTeX-класів mon2017dev, призначених для підготовки дисертації згідно із сучасними вимогами МОН. Це технічний випуск для узгодження з новою версією vakthesis.

* * *

2021-04-12: Випущено версію 0.08 набору допоміжних LaTeX-класів mon2017dev.

У цій версії виправлено критичну помилку в пакунку casus2017dev, через яку зламалося відмінювання назв установ в авторефераті. Проблема виникала принаймні з версією LaTeX від 2020-10-01. Тому особливо важливо оновитися користувачам, які працюють з цією чи пізнішими версіями.

Додано модуль для оформлення дисертації в так званому стилі Киви. Тепер усі мають можливість захистити dissertation to the health of the science level.

Також було змінено певні внутрішні команди й оновлено файли-приклади. Це теж важливі зміни, але вони цікаві, можливо, не для всіх.

Детальніше про всі зміни — у файлі README.

* * *

2021-01-17: Випущено версію 0.07 набору допоміжних LaTeX-класів mon2017dev, призначених для підготовки дисертації згідно з вимогами МОН. У цій версії додано нові можливості (переважно для оформлення автореферату) і виправлено помічені вади.

Зокрема, команда \institution тепер має опції department і preposition для задання підрозділу в установі, де виконано роботу: відділу, кафедри тощо.

Команда \library коректно працює, коли бібліотека називається не просто «бібліотека Деякого університету», а якось типу «Науково-технічна бібліотека Деякого університету». Для задання такої спеціальної назви використовується перший аргумент команди \library.

У рядку про вченого секретаря спеціалізованої вченої ради на звороті обкладинки автореферату можна задавати додаткову інформацію: науковий ступінь вченого секретаря, шифр спеціалізованої вченої ради.

Також додано команду \facsimilesig для вставки факсимільного підпису (скану підпису) автора дисертації або вченого секретаря із зовнішнього файла.

Виправлено деякі механічні помилки в класах і марні пробіли в кінці рядків у деяких файлах.


[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[  ]BUGS2021-07-21 15:32 19KІсторія повідомлень про помилки і виправлень
[TXT]README2021-07-21 15:22 8.1KКоротка документація (вміст цього файла наведено нижче)
[DIR]support/2021-07-22 14:46 - Допоміжні матеріали для користувачів
[DIR]v0.07/2016-04-10 23:53 - Попередня версія
[DIR]v0.08/2021-07-21 15:34 - Попередня версія
[  ]vakthesis-0.09.zip2021-07-21 15:24 632KREADME + vakthesis.dtx + vakthesis.ins + vakthesis.pdf
[TXT]vakthesis.dtx2021-07-21 15:22 261KДокументований код класів vakthesis, vakaref та допоміжних файлів
[TXT]vakthesis.ins2021-07-21 15:22 2.7KІнсталяційний файл
[  ]vakthesis.pdf2021-07-21 15:22 552KПопередньо скомпільована документація

README
vakthesis, набір класів і пакетів LaTeX, 2021/07/21 v0.09
In Ukrainian. See the end of the file for English summary.


КОРОТКИЙ ОПИС
=============

Набір класів і пакетів LaTeX vakthesis призначений для оформлення
дисертації та автореферату за рекомендаціями ВАК України:
-- оформлення титульної сторінки дисертації (обкладинки автореферату),
-- оформлення заголовків розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів,
  а також додатків,
-- нумерації сторінок, розділів (підрозділів і т. д.), ілюстрацій,
  таблиць, формул і т. д.,
-- оформлення підписів до ілюстрацій, таблиць,
-- оформлення теорем, лем, означень тощо,
-- оформлення списку використаних джерел та ін.

У поточній версії класи vakthesis і vakaref непридатні для оформлення
дисертацій та авторефератів згідно із сучасними вимогами Міністерства
освіти і науки України. Для цього призначені допоміжні класи mon2017dev
і mon2017dev-aref, які доступні за адресою:
 https://www.imath.kiev.ua/~baranovskyi/tex/vakthesis/support/mon2017dev/
Класи vakthesis та vakaref мають бути встановлені в системі. Але
користувачам немає потреби використовувати їх безпосередньо.

Версію 0.09 присвячено 115-річчю з дня народження Олени Теліги.


ЩО НОВОГО У ВЕРСІЇ 0.09
=======================

Додано:
-- Опцію для вибору різних рекомендацій до оформлення.

-- Перевірки, чи завантажено пакунок babel, перед використанням його
  команд типу \captionsukrainian, а також попередження про потребу
  використовувати пакунок babel з опцією ukrainian, якщо його
  не завантажено.

-- Факультативні аргументи для ненумерованих рубрик (тобто команд типу
  \chapter, \section тощо із зірочкою).
  (Олександр Червинський запитував про це.)

-- Заборону розриву рядка чи сторінки після заголовка структурної
  частини автореферату.
  (Сергій Лисовенко повідомив про цю проблему:
  https://linux.org.ua/index.php?topic=689.msg66449#msg66449)

-- Сумісні з пакунком hyperref варіанти команд \@spart, \@schapter
  і \@ssect.
  (Це, зокрема, розв'язує проблему з командою \section* (із зірочкою)
  і hyperref, про яку повідомив Олексій Панасенко.)

-- Команди \@addpunct, \nopunct, \frenchspacing з пакунка amsthm
  для гнучкої обробки знаків пунктуації в заголовках.
  (Це, зокрема, розв'язує проблему з неозначеною командою \@addpunct,
  про яку повідомив Андрій Боровий.)

-- Захисну команду \cyr в означеннях команд \theenumii і \theenumiv.
  (Це розв'язує проблему з недоступними командами \cyrzh і \CYRZH,
  про яку повідомив Андрій Боровий.)

-- Підтримку двох списків літератури до класу vakaref.

Змінено:
-- У файлах-прикладах і документації BibTeX-стилі на сумісні
  з ДСТУ 8302:2015.
  (basilio звернув увагу на це:
  https://linux.org.ua/index.php?topic=11311.msg201856#msg201856)

Вилучено:
-- Дубльоване з babel означення короткого пробілу між ініціалами.

Виправлено:
-- Проблему з пропущеним \or в означенні команди \bibliographystyle.
  (Сергій Шарапов повідомив про цю проблему.)

-- Перевірку завантаження пакунка hyperref в оточенні bibset.
  (Олексій Панасенко повідомив про цю проблему.)

-- Описки і помилки в документації
  (в інструкції зі створення кількох списків літератури і у файлі
  README).
  (Роман Нікіфоров і Дмитро Ситник повідомили про ці проблеми.)


ЗВАНТАЖЕННЯ
===========

Найновіша версія набору vakthesis доступна за адресою
 https://www.imath.kiev.ua/~baranovskyi/tex/vakthesis/
і складається з таких файлів
 README     (цей файл)
 vakthesis.dtx документований код класів vakthesis, vakaref
         та допоміжних файлів
 vakthesis.ins інсталяційний файл
 vakthesis.pdf попередньо скомпільована документація (цей файл не є
         обов'язковим для звантаження і для розповсюдження,
         він призначений лише для попереднього ознайомлення)


НЕОБХІДНІ КЛАСИ І ПАКЕТИ
========================

Для підтримки розміру шрифта 14pt потрібен файл size14.clo з набору
класів і пакетів extsizes, що доступний за адресою
 CTAN:macros/latex/contrib/extsizes
Достатньо встановити extsizes у системі. Немає потреби явно
використовувати якісь файли з цього набору.

Для підтримки опцій класу типу key=value потрібен пакет xkeyval,
що доступний за адресою
 CTAN:macros/latex/contrib/xkeyval


ВСТАНОВЛЕННЯ
============

 |Користувачам версій <0.07
 |-------------------------
 |
 |Всі попередні версії були приватними і вже не підтримуються.
 |Вони можуть бути несумісними з цією версією (змінено інтерфейс).
 |Тому я рекомендую користувачам попередніх версій:
 |* зробити резервні копії файлів встановленої версії класів
 | і своїх документів,
 |* деінсталювати попередню версію,
 |* інсталювати поточну версію набору vakthesis,
 |* самостійно підправити свої документи так, щоб можна було
 | використовувати поточну версію (документація може
 | знадобитися для цього),
 |* якщо все гаразд, вилучити зроблені на першому кроці
 | резервні копії.

1. «Розпакувати» .dtx-файл:
  latex vakthesis.ins

2. Якщо користувач бажає самостійно згенерувати документацію:
  latex vakthesis.dtx  
  або
  pdflatex vakthesis.dtx

3. Помістити файли туди, де TeX може їх знайти, наприклад (тут TEXMF
  позначає кореневий каталог (локального) дерева texmf):
  *.cls, *.clo, *.sty, speciality.* -> TEXMF/tex/latex/vakthesis
  vakthesis.{dvi,pdf}, README    -> TEXMF/doc/latex/vakthesis
  xampl-*.*             -> TEXMF/doc/latex/vakthesis/example

4. Оновити базу імен файлів.


ВИКОРИСТАННЯ
============

Викликати, як стандартний клас документа:
 \documentclass{vakthesis}
або
 \documentclass{vakaref}
Більше інформації про нові та змінені опції та команди містить
документація: див. файл vakthesis.{dvi,pdf}.


АВТОРСЬКЕ ПРАВО І ЛІЦЕНЗІЯ
==========================

Copyright 2003--2009, 2021 Олександр М. Барановський (Oleksandr M. Baranovskyi)

This work may be distributed and/or modified under the
conditions of the LaTeX Project Public License, either version 1.3
of this license or (at your option) any later version.
The latest version of this license is in
 http://www.latex-project.org/lppl.txt
and version 1.3 or later is part of all distributions of LaTeX
version 2005/12/01 or later.

This work has the LPPL maintenance status `author-maintained'.

[Приблизний переклад українською:
Цю роботу можна розповсюджувати і/або модифікувати за
умовами публічної ліцензії проекту LaTeX, або версії 1.3
цієї ліцензії, або (на ваш розсуд) будь-якої пізнішої версії.
Найновіша версія цієї ліцензії є на
 http://www.latex-project.org/lppl.txt
і версія 1.3 або пізніша є частиною всіх дистрибутивів LaTeX
версії 2005/12/01 або пізніших.

Ця робота має LPPL-статус підтримки «підтримується автором».]


МАНІФЕСТ
========

Ця робота складається з файлів:
 vakthesis.dtx
 vakthesis.ins
 README (цей файл)
і похідних файлів:
 vakthesis.cls
 vakaref.cls
 vak2000bs.clo
 vak2007b6.clo
 vak2011b910.clo
 casus.sty
 speciality.20070212N70
 xampl-thesis.tex
 xampl-intro.tex
 xampl-ch1.tex
 xampl-concl.tex
 xampl-bib.tex
 xampl-aref.tex
 xampl-thesis.bib
 xampl-mybib.bib.


КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
====================

Повідомлення про помилки і пропозиції нових можливостей, будь ласка,
надсилайте супровіднику:
Олександр Барановський
ombaranovskyi at gmail dot com


ENGLISH SUMMARY
===============

The vakthesis LaTeX bundle is intended for typesetting theses in the
official format required by the VAK of Ukraine (Vyshcha Atestatsiyna
Komisiya, i.e., High Certification Committee). It consists of two
LaTeX document classes, vakthesis and vakaref, and a few auxiliary
files.

One can download the latest version of the vakthesis on
 https://www.imath.kiev.ua/~baranovskyi/tex/vakthesis/
and use as any standard LaTeX document class.

This LaTeX bundle is distributed under the conditions of the LaTeX
Project Public License.

I suppose that the vakthesis bundle may be useful for Ukrainian users
only. Hence only Ukrainian documentation is available.

Please send bug reports and feature suggestions to maintainer:
Oleksandr Baranovskyi
ombaranovskyi at gmail dot com


Обговорюють vakthesis


Архів новин

2020-08-09: Випущено версію 0.06 набору допоміжних LaTeX-класів mon2017dev, призначених для підготовки дисертації згідно з вимогами МОН.

У цій версії виправлено помічені вади. Зокрема, усунено помилку в команді \set@degree@d, через яку зламалося оформлення напису про науковий ступінь на титульному аркуші й в анотації. Проблема виникала для типу дисертації d (дисертації на здобуття ступеня доктора … наук, опція type=d). Тому особливо важливо оновитися користувачам, які використовують цю опцію.

* * *

2019-11-16: Випущено версію 0.05 набору допоміжних LaTeX-класів mon2017dev, призначених для підготовки дисертації згідно з вимогами МОН.

У новій версії додано LaTeX-клас mon2017dev-aref, який забезпечує оформлення автореферату дисертації, узгоджене з вимогами МОН.

* * *

2019-10-08: Випущено версію 0.04 допоміжного LaTeX-класу mon2017dev, призначеного для підготовки дисертації згідно з вимогами МОН.

У новій версії додано можливість підключати окремі модулі для підтримки специфічних вимог до оформлення, а також використовувати команди \specialitysci і \specialityedu одночасно, щоб отримати так званий «змішаний» ступінь.

* * *

2016-10-19: Опубліковано файл-зразок support/arefcoversig.tex, у якому описано, як додати зісканований підпис ученого секретаря на обкладинку автореферату.

* * *

Опубліковано файл-зразок support/orgcaption.tex, у якому описано, як відкинути зміни в командах оформлення заголовка таблиць, щоб використовувати пакунок caption для оформлення.

* * *

Опубліковано файл-зразок support/areftwobib.tex, у якому описано, як додати підтримку двох списків літератури до класу vakaref.

* * *

На прохання Базіліо додано звантаження всього набору одним файлом (README + vakthesis.dtx + vakthesis.ins + vakthesis.pdf).

* * *

Я порівняв старі й нові рекомендації ВАК щодо оформлення дисертацій (але не авторефератів). Дякую Сергію Лисовенку за надісланий скан нових рекомендацій! Виявив дрібні зміни, які можуть бути забезпечені дрібними змінами у vakthesis. Отже, поточну версію vakthesis з деякими переозначеннями можна використовувати для оформлення дисертації за новими рекомендаціями. Подробиці у файлі support/vakguidediff.tex. У мене є новіші рекомендації ВАК [кажуть люди, що існують якісь зовсім свіжі рекомендації ВАК, цьогорічні, але в мене їх немає]. Коли закінчу порівняння, опублікую тут новий файл. У старий файл можна навіть не заглядати.

До наступної версії буде додано інтерфейс для налаштування класів під рекомендації ВАК різних років.


Пожертва

Якщо vakthesis або пов'язані програмні засоби пригодилися вам у роботі й ви хочете фінансово підтримати супровідника цього програмного забезпечення, зробіть пожертву, будь ласка. Ваш внесок покаже супровіднику, що це програмне забезпечення справді допомагає людям, і заохотить його надалі робити цю роботу.

Імена жертводавців і суми пожертв публікуються в щорічному звіті. Якщо бажаєте зробити пожертву анонімно, повідомте про це в коментарі до переказу, будь ласка. Тоді ваше ім'я і сума пожертви будуть відомі тільки супровіднику, але будуть приховані в звіті.

https://send.monobank.ua/9294qcKnNy

Дякую за ваші щедрі пожертви й щиру підтримку!

Технічне застереження. Це так званий переказ з картки на картку (в гривні). Цей сервіс не бере плати за переказ із картки українського банку. Але може бути списана комісія картки згідно з тарифами банку, який випустив вашу картку. Наприклад, перекази за рахунок кредитних коштів найчастіше будуть з комісією як за зняття готівки в банкоматі. Але інколи банки беруть комісію і з переказів за рахунок власних коштів (наприклад, Приватбанк). Тому перевірте, будь ласка, тарифи за вашим картковим продуктом перед тим, як робити переказ.

Звіт про пожертви

2021 (з 24 листопада)

Сергій Дмитренко500 грн

Сторінку змінено 17 January 2022, 19:50