english
mail home

Захист дисертацій

Дисертант

Герич Мирослава Сергіївна

Назва дисертаційної роботи

Граничні задачі для одного класу гратчастих пуассонівських процесів на ланцюгах Маркова

Дата захисту

12.06.2018

Науковий керівник

Гусак Дмитро Васильович

На здобуття наукового ступеня

кандидат

Cпеціальність

01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика

Захист у СВР

Д 26.206.02

Автореферат

aref

Дисертація

diss

Відгуки офіційних опонентів

file1

file2

Усі права захищені © 2007 Інститут Математики