Сердюк Анатолій Сергійович

Сердюк Анатолій СергійовичОсвіта

  Закінчив фізико-математичний факультет Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту в 1992 році.

  В 1992-1995 роки навчався в аспірантурі Інституту математики НАН України.

  В 2002-2005 роки навчався в докторантурі Інституту математики НАН України.

  Дисертації

   В 1995 році захистив кандидатську дисертацію "Оцінки поперечників класів $
   (\psi,\beta)$-диференційовних функцій" зі спеціальності 01.01.01 - "математичний аналіз" в Інституті математики Національної академії наук України в листопаді 1995 року під керівництвом члена-кореспондента НАН України О.І.СТЕПАНЦЯ.

   В 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук “Екстремальні задачі теорії наближення на класах нескінченно диференційовних періодичних функцій” зі спеціальності 01.01.01 – "математичний аналіз" (науковий консультант: член-кореспондент НАН Україны О.І.СТЕПАНЕЦЬ).

   Напрямки досліджень

    Основні наукові інтереси зосереджені в галузі теорії наближення функцій дійсної змінної.

    - Наближення функцій дійсної змінної
    - Гармонічний аналіз
    - Функціональні простори
    - Інтерполяція функцій

    Досвід роботи

     З 15 грудня 1995 р. по 31 січня 1998 р. - молодший науковий співробітник відділу теорії функцій;
     з 1 лютого 1998 по 2 липня 2000 р. - науковий співробітник відділу теорії функцій;
     з 3 липня 2000 р. по 13 грудня 2006 р. - старший науковий співробітник відділу теорії функцій
     з 14 грудня 2006 р. - провідний науковий співробітник відділу теорії функцій.

     З 1997 по 2006 роки займав пост вченого секретаря Українського математичного товариства.

     З лютого 2007 року очолює профспілкову организацію Інституту математики НАН України, член Центрального комітету профспілки працівників Національної академії наук України, член Вченої ради Інституту математики НАН України.

     Перелік науковців, що захистили кандидатські дисертіції під керівництвом А.С.СЕРДЮКА:
     - ОВСІЙ Євген Юрійович "Наближення класів $(\psi,\beta)$-диференційовних функцій лінійними методами" (2009);
     - МУСІЄНКО Андрій Петрович "Нерівності типу Лебега для сум Валле Пуссена на множинах $(\psi,\beta)$-диференційовних функцій" (2013);
     - ВОЙТОВИЧ Віктор Анатолійович "Наближення класів $(\psi,\beta)$-диференційовних функцій інтерполяційними аналогами сум Валле Пуссена" (2014);
     - ГРАБОВА Уляна Зеновіївна "Оцінки відхилень лінійних середніх рядів Фур'є на класах $(\psi,\beta)$-диференційовних функцій" (2015).
     - СТЕПАНЮК Тетяна Анатоліївна «Апроксимативні характеристики класів (ψ,β)-диференційовних функцій» (2016)
     - БОДЕНЧУК Володимир Васильович «Оцінки поперечників класів (ψ,β)-диференційовних функцій» (2016)

     А.С.Сердюк є членом редколегії Збірника Праць Інституту математики НАН України

     Виступи на конференціях

      - Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях”,присвячена 50-річчю факультету математики та інформатики Чернівці, 17-19 вересня 2018 року.

      - Симпозіум, присвячений 80-річчю від дня народження академіка НАН України, професора А.М. Самойленка, Чернівці, 18 вересня 2018 року.

      - "Hypercomplex Seminar 2018: (Hyper)Complex Analysis in Differential Equations, Geometry and Physical Applications" Bedlevo, POLAND, July 22-29 2018.

      - International scientific conference «Algebraic and geometric methods of analysis» May 30 - June 4, 2018, Odesa.

      - Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми механіки та математики" присвячена 90-річчю від дня народження академіка НАН України Ярослава Степановича Підстригача та 40-річчю створеного ним Інституту прикладних проблем механіки і математики НАН України, 22 – 25 травня 2018 р. (Львів, Україна).

      - International Conference MADEA 8"Mathematical Analysis, Differential Equation & Applications" dedicated to the 80th birthday of Academician A. M. Samoilenko
      Cholpon-Ata (Issyk-Kul), KYRGYZ REPUBLIC, June 17-23, 2018.

      - Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу», Ворохта, 27 лютого - 2 березня 2018 р.

      - « Hypercomplex Seminar 2017:(Hyper)Complex and Harmonic Dynamical Modelling, Topology in Physics of Dynamical Systems and Molecular Nanoengines» Bedlevo, POLAND, July 22-29 2017.

      - Міжнародна математична конференція «ТЕОРІЯ НАБЛИЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ТА її ЗАСТОСУВАННЯ» з нагоди 75-річчя з дня народження члена-кореспондента НАН України, професора О.І. Степанця (1942-2007), 28 травня - 3 червня 2017 р., Слов’янськ, УКРАЇНА

      - Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу: всеукраїнська наукова конференція, Ворохта, 22 – 25 лютого 2017 р.

      - ХІІ літня школа «Алгебра, топологія, аналіз», 10 - 23 липня 2017 р., село Колочава, Закарпатська обл., Міжгірський район, Україна.

      - Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу: всеукраїнська наукова конференція, Ворохта, 24 – 27 лютого 2016 р.

      - "Hypercomplex Seminar 2016: (Hyper)Complex and Harmonic Dynamical Modelling vs. Special Ternary or Quaternary Nanostructures, and Related Problems, Bedlewo, Poland, June 30- July 7 2016;

      -7th European Congress of Mathematics, Berlin, July 18-22, 2016.

      -ХІ літня школа «Алгебра, топологія, аналіз», 1 – 14 серпня 2016 р., Одеса, Україна.

      - Всеукраїнська наукова конференція "Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу", Ворохта, Україна, 25 лютого – 1 березня 2015 р.

      - Hypercomplex Seminar 2015: (Hyper)Complex and Dynamical Processes; Modelling and Simulations, 2-9 July 2015, Bedlevo, Poland.

      - Х літня школа «Алгебра, топологія, аналіз», 3 – 15 серпня 2015 р., Одеса, Україна.

      - MADEA – 7 Azerbaijan – Turkey – Ukrainian International conference “ Mathematical Analysis, Differential Equations and their Applications. Abstracts, September 08 – 13 , 2015, Baku, Azerbaijan.

      - Third Conference "Mathematics for Life Sciences", Rivne, September 15-19, 2015.

      - Міжнародна наукова конференція «Теорія наближень і її застосування», з нагоди 75-річчя професора Віталія Павловича Моторного, 8-11 жовтня 2015, Дніпропетровськ, Україна.

      — Міжнародна математична конференція "Крайові задачі, теорія функцій та їх застосування", присвячена 60-річчю В.І.Рукасова (1953-2009), 21 - 24 травня 2014 р., Слов’янськ, Україна.

      - IV міжнародна ганська конференція, присвячена 135 річниці від дня народження Ганса Гана, 30 червня-5 липня 2014.

      - XVIIth Conference on Analytic Functions and Related Topics June 29 – July 02, 2014. – Chelm, Poland.

      - IХ Літня школа «Алгебра, топологія і аналіз» , 7-18 липня 2014, Поляниця, Україна.

      — Міжнародна математична конференція з нагоди 75-річчя з дня народження академіка А. М. Самойленка, 12 - 14 червня 2013 р., Слов’янськ, Україна.

      — Міжнародна математична конференція «Боголюбовські читання DIF-2013, Диференціальні рівняння, теорія функцій та їх застосування» з нагоди 75-річчя з дня народження академіка А. М. Самойленка, 23-30 червня 2013 р., Севастополь, Україна

      — Крымская Международная Математическая Конференция KMMK-2013, Украина, Крым, Судак, 22 сентября – 4 октября 2013

      — Международная научная конференция «Современные проблемы математики, механики, информатики», посвященная 90-летию со дня рождения Л.А.Толоконникова. Россия, Тула, 16 – 20 октября 2013 года

      — Міжнародна конференція "Теорія наближення функцій та її застосування", присвячена 70-річчю з дня народження члена–кореспондента НАН України, професора О.І. СТЕПАНЦЯ (1942-2007), 28 травня - 3 червня 2012 року, м. Кам’янець-Подільський, Україна.

      — Міжнародна конференція по Сучасному Аналізу, 20–23 червня 2011 року, Донецьк, Україна.

      — International Conference Harmonic analysis and approximations, V, Dedicated to 75th anniversary of academician Norair Arakelian 10 - 17 September, 2011, Tsaghkadzor, Armenia.

      — Міжнародна конференція "Теорія наближень". Санкт-Петербург, ММІ ім.Л. Ейлера, 6-8 травня 2010 р.

      — Міжнародна конференція "Теорія наближень та їх застосування " присвячена пам'яті М. П. Корнійчука, 14-17 червня 2010 року, м. Дніпропетровськ, Україна.

      — Міжнародна конференція "Теорія наближень ", присвячена 90-річчю С.Б.Стєчкіна, Москва, Росія, 23-26 серпня 2010 р.

      — Болгаро-турецько-українська наукова конференція "Maтематичний аналіз, диференціальні рівняння та їх застосування ", 15-20 вересня 2010 р., Сонячний берег, Болгарія.

      — Міжнародна конференція ”Сучасні проблеми аналізу”, присвячена 70-річчю кафедри математичного аналізу Чернівецького університету, 2010 р.

      — Міжнародна конференція «Сучасні проблеми математики, механіки та їх застосування », присвячена 70-річчю ректора МДУ академіка В.А.Садовничого, 30 березня -02 квітня 2009 року, Москва, Росія.

      — Конференція “Функціональні методи в теорії наближень і теорії операторів ІІІ” присвячена пам”яті В.К.Дзядика(1919-1998), Світязь, Україна, 2009 р.

      — Український математичний конгресс – 2009 (до 100-річчя від дня народження Миколи М. Боголюбова) м. Київ, 27−29 серпня 2009 р.

      — Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми математики, механіки, інформатики ", Росія, Тула, 23-27 листопада 2009 р.

      — Міжнародна наукова конференція ”Диференціальні рівняння, теорія функцій та їх застосування ”, з нагоди 70-річчя з дня народження академ.А.М.Самойленка, 16-21 червня 2008р. Мелітополь, Україна.

      — Міжнародна конференція "Maтематичний аналіз диференціальних рівнянь та їх застосування", Фамагуста, Північний Кіпр, 12-15 вересня 2008 року.

      — Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми математики, механіки, інформатики ", присвячена 85-річчю з дня народження професора Л.А.Толоконнікова, Тула, Росія, 17-21 листопада 2008 р.

      — Міжнародна конференція присвячена 150-й річниці віддня народження Олександра Михайловича Ляпунова, Харків, 2007 р.

      — Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми математики, механіки, інформатики ", Росія, Тула, 19-23 листопада 2007 р.

      — Міжнародна конференція ”Математичний аналіз і диференціальні рівняння та їх застосування ”, Ужгород, Україна, Київ: Ін-т математики, 18-23 вересня 2006р.


      — Міжнародна конференція "Функциональные пространства, теория приближений, нелинейный анализ", присвячена 100-річчю академіка С.М.Нікольського, Москва, 23-29 травня 2005 року.

      — Міжнародна конференція, присвячена 125 річниці від дня народження Ганса Гана, Чернівці, 27 червня–3 липня 2004 року.

      — Міжнародна конференція пам’яті В.Я.Буняковського, Київ, 16–21 серпня 2004 року.

      — Конференція "Функціональні методи в теорії наближень, теорії операторів, стохастичному аналізі і статистиці ІІ", присвячена пам’яті А.Я.Дороговцева, Київ, 1–5 жовтня 2004 року.

      — Міжнародна наукова конференція "Kolmogorov and contemporary mathematics", присвячена 100–річчю від дня народження Андрія Миколайовича Колмогорова, Москва, 16–21 червня 2003 року.

      — Міжнародна наукова конференція "Шості Боголюбовські читання", Чернівці, 26–30 серпня 2003 року.

      — Третя Міжнародна конференція з аналітичної теорії чисел та просторових мозаїк, присвячена пам’яті Г.Вороного, Київ, 22–28 вересня 2003 року.

      — Український математичний конгрес — 2001, 10 секція "Теорія наближень та гармонічний аналіз", Київ, 21–23 серпня 2001 року.

      — Міжнародна наукова конференція присвячена 100–річчю від дня народження М.О.Лаврентьєва, Київ, 31 жовтня–3 листопада 2000 року.
      — Міжнародна конференція з теорії наближення функцій та її застосувань, присвячена пам’яті В.К.Дзядика, Київ, 26–31 травня 1999 року.

      — ІІ школа "Ряди Фур’є: теорія і застосування", Кам’янець–Подільський, 30 червня–5 липня 1997 року.
      — П’ята міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука, Київ, травень 1996 року.

      — Міжнародна конференція "Теорія апроксимацій та чисельні методи", присвячена 100–річчю з дня народження Є.Ремеза, Рівне, 19–21 червня 1996 року.

      Інше


       Сторінка про А.С.Сердюка у Вікіпедії


       Перелік публікацій А.С.Сердюка на google Академії
       AMS grant for graduate studies (1994-1995)


       Грант Американського математичного товариства для аспірантів (1994-1995 р.р.)

       Стипендія ДКНТП України для молодих вчених (1996 - 1997 р.р.).

       Стипендія Президента України для молодих вчених (1998-2000р.р.,2000-2002 р.р.).

       Гранти ДФФД та ДКНТП: 11.3/17В; ДФФД: 1.4/8В ; Ф25.1/043 ; Ф35/001.

       В 2003 році Указом Президента України на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки та техніки А.С.СЕРДЮКУ присуджено премію Президента України для молодих вчених за цикл праць «Екстремальні задачі теорії наближення функцій дійсної та комплексної змінної».

       Указом Президента України від 30 вересня 2011 року №961 А.С.СЕРДЮКУ призначено грант Президента України для здійснення наукового дослідження «Структурні та апроксимативні властивості функціональних множин»

       Нагороджений Почесною грамотою Президії Національної академії наук України та Центрального комітету профспілки працівників Національної академії наук України (2009 р.)

       Відзначений подякою Президії Національної академії наук України (2013 р.)

       Золотий нагрудний знак Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки(2014)

       Грант H2020-MSCA-RISE-2014 номер проекту 645672 (AMMODIT: Approximation Methods for Molecular Modelling and Diagnosis Tools)

       Ювілейна Почесна грамота Президії Національної академії наук України (2018 р.)
       Усі права захищені © 2007 Інститут Математики