Черніга Роман Михайлович

Черніга Роман МихайловичОсвіта

  1973-1976 рр.: навчання в Київській фізико-математичній школі-інтернаті при Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка

  1976—1981 рр.: навчання на механіко-математичному факультеті Київського державного університету ім. Тараса Шевченка (диплом з відзнакою).

  1983-1987 рр.: навчання в аспірантурі (заочна форма) на механіко-математичному факультеті Київського державного університету ім. Тараса Шевченка

  Дисертації

   • 1987 р. захистив дисертацію на здобуття ступеня канд. фіз.-мат. н. зі спеціальності 01.01.02 «диференціальні рівняння і матфізика», науковий керівник – професор В.І.Фущич;
   • 2003 р. -- захистив дисертацію на здобуття ступеня д-ра фіз.-мат. н. зі спеціальності 01.01.03 «математична фізика»;
   • 2012 р. – здобув вчене звання професора («професор кафедри математики») .

   Напрямки досліджень

    Моя поточна діяльність сфокусована на таких приорітетах:

    Завершення підготовки монографії ‘Nonlinear reaction-diffusion-convection equations: conditional symmetry, exact solutions and their applications’ 2018 CRC/Press, Taylor&Francis Group (співавтори -- О. Плюхін та М. Сєров)

    Виконання обов'язків члена редколегії міжнародного журналу SYMMETRY http://www.mdpi.com/journal/symmetry/editors

    Виконання спільного україно-польського проекту "Математичні моделі структурних деформацій тканин пов’язаних з гідратацією" (у співпраці з проф. Jacek Waniewski)

    Виконання обов'язків члена Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій України

    У мене широке коло наукових інтересів і я готовий до співпраці (зокрема, з потенційними майбутніми аспірантами) за такими напрямами досліджень:

    • розвиток нових методів для аналітичного розв`язання нелінійних диференціальних рівнянь та систем таких рівнянь;
    • теоретико-алгебраїчний аналіз (зокрема, симетрії Лі та умовні симетрії) та точні розв`язки нелінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними;
    • застосування сучасних методів для побудови точних розв`язків нелінійних задач математичної фізики та математичної біології;
    • точне і наближене розв`язання крайових задач з рухомими границями (задач типу Стефана);
    • побудова математичних моделей для процесів живої і неживої природи на базі диференціальних рівнянь з частинними похідними.

    Основні результати: див. англомовну CV

    Досвід роботи

     Наукову кар'єру розпочав у 1981 р. (36 років стажу).

     1981-1992 рр.: інженер, старший інженер, науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАНУ (тоді: АН УРСР), м. Київ.
     1992 – 2004 рр.: старший науковий співробітник Інституту математики НАНУ, м. Київ.
     З 2004 рр. і на цей час: провідний науковий співробітник Інституту математики НАНУ, м. Київ.
     2003р., 2008 р., 2009 р.: дослідник (за контрактом) групи статистичної фізики лабораторії CNRS Університету Лоррен (тоді: Університет ім. Анрі Пуанкаре), Нансі, Франція,
     2013--2015 рр.: Марія Кюрі дослідник (Marie Curie Fellow) в школі математичних наук Ноттінґемського університету, Ноттінґем, Великобританія.

     Викладацьку кар'єру розпочав у 1987 р. (10 років стажу).

     1987р.-1988 р.: асистент кафедри вищої математики Київського політехнічного інституту.
     2004 р. – 2009 р.: професор (за сумісництвом) Інституту кібернетики Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Київ.
     2008 р. – 2010 р.: професор (за сумісництвом) кафедри диференціальних рівнянь та матфізики Волинського національного університету імені Лесі Українки, м.Луцьк.
     2010 р. . – 2014 р.: професор (за сумісництвом) кафедри математики Національного університету «Києво-Могилянська Академія», м. Київ.

     Виступи на конференціях

      Див. англомовну версію цієї сторінки

      Інше

       Міжнародні наукові проекти та ґранти (інформація подана з 2000 р.)

       2001—2004рр.: ґрант Королівського товариства (Великобританія) на виконання спільного проекту (The Royal Society International Joint Project 14184) «Симетрії та розв’язки нелінійних систем реакції-дифузії». Співкерівник проекту та основний виконавець.

       2003—2005 рр.: спільний україно-польський проект «Застосування сучасних математичних методів для розв’язання нелінійних моделей, що виникають в очеревинному діалізі». Джерело фінансування НАН України та Польська АН. Співкерівник проекту та основний виконавець.

       2006 р.: ґрант Математичного дослідницького інституту Обервольфаха на виконання проекту «Нелінійні системи реакції-дифузії-конвекції: нові умовні симетрії та точні розв’язки», Обервольфах, Німеччина. Співкерівник проекту та основний виконавець.

       2010 р.: індивідуальний ґрант Фонду ім. Мяновського (Mianowski Fund) на виконання проекту «Математичні моделі руху рідин і розчинів в нормальних та патологічних біотканинах», Варшава, Польща.

       2011—2014 рр.: спільний україно-польський проект «Математичне моделювання процесів переносу у тканинах при очеревинному діалізі». Джерело фінансування НАН України та Польська АН. Співкерівник проекту та основний виконавець.

       2013—2015 рр.: індивідуальний ґрант ім. Марії Кюрі в межах 7 Рамкової програми Євросоюзу ( Marie Curie IIF project 328563 funded by EU within FP7-PEOPLE-2012-IIF) на виконання проекту «Редукція та точні розв’язки граничних задач з рухомими межами методами, базованими на симетріях (BVPsymmetry)». Джерело фінансування Єврокомісія.

       2016—2017 рр.: індивідуальний ґрант ім. Марії Кюрі в межах 7 Рамкової програми Євросоюзу ( Marie Curie IIF project 912563 funded by EU within FP7-PEOPLE-2012-IIF) на завершення виконання вказаного вище проекту. Джерело фінансування Єврокомісія.

       Редагування, рецензування та експертна діяльність.
       Член експертної групи з математики щодо відбору проектів переможців індивідуальних ґрантів ім. Марії Кюрі за програмою Горизонт (Horizon 2020-MSCA-IF-2016) в 2016р.

       Член Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технології (з 2017 р.)

       Член редколегії міжнародного журналу SYMMETRY (Швейцарія) http://www.mdpi.com/journal/symmetry/editors

       Шеф-редактор спецвипусків журналу SYMMETRY:

       Lie Theory and Its Application , 2015.
       Lie and Conditional Symmetries and Their Applications for Solving Nonlinear Models, 2016.
       Lie and Conditional Symmetries and Their Applications for Solving Nonlinear Models, II. 2017.
       http://www.mdpi.com/journal/symmetry/special_issues/Lie_Cond_symmetries

       Був або є рецензентом понад десятка міжнародних журналів, зокрема SYMMETRY, J. of Mathematical Analysis and Applications, J. of Engineering Mathematics, Reports on Mathematical Physics, Com. Nonlin. Sci. and Num.Sim., J. Phys. A:Math. Teor., Proc. Roy. Soc. A.

       Праці та цитування

       Станом на грудень 2017р. є автором або співавтором понад 110 наукових праць (без тез конференцій та препринтів).

       Станом на травень 2017р., 44 мої статті проіндексовано в наукометричній базі WEB of Science. За цією ж базою мої роботи процитовано понад 550 разів, індекс Гірша h=13 (опція -- детальний пошук за цитуваннями кожної праці)

       Станом на 28.12. 2017 в наукометричній базі Scopus проіндексовано 58 роботи, кількість цитувань – понад 630, індекс Гірша h=15.

       Публікації в ЗМІ. Автор десятків публікацій присвячених проблемам науки та освіти. Останні публікації:
       «Наука в Україні має особливий шлях розвитку чи перебуває у глибокому занепаді?» (Дзеркало тижня, 12.06.2015)
       «Коли професор в Україні стане гордістю української науки ?» (Дзеркало тижня, 23.10.2015)

       Володіння іноземними мовами: англійська (дуже добре, сертифікат № 0039311620 University of Cambridge ), російська (вільно), польська (спілкування, читання і переклад), німецька (базове спілкування, читання і переклад).

       Ел. пошта: cherniha@gmail.com

       29 грудня 2017р.
       Усі права захищені © 2007 Інститут Математики