Семінари та лекції


 
-------------------------------

Архів


 

Семінар відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу (Архів)

Організатор:
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3, 208, 12:00
Дата та час Семінар
04, June 2020
15:00 Thursday
Властивості множини точок 1-ненапівопуклості слабко 1-напівопуклої множини на площині (продовження). Properties of the set of 1-nonsemiconvexity of a weakly 1-semiconvex set in the plane.
Tetiana Osipchuk
28, May 2020
15:00 Thursday
Властивості множини точок 1-ненапівопуклості слабко 1-напівопуклої множини на площині (продовження). Properties of the set of 1-nonsemiconvexity of a weakly 1-semiconvex set in the plane.
Tetiana Osipchuk
21, May 2020
15:00 Thursday
G-моногенні відображення у тривимірній асоціативній некомутативній алгебрі (G-monogenic mappings in a three-dimensional associative non-commutative algebra).
Vitalii Shpakivskyi
14, May 2020
15:00 Thursday
Властивості множини точок 1-ненапівопуклості слабко 1-напівопуклої множини на площині (продовження). Properties of the set of 1-nonsemiconvexity points of a weakly 1-semiconvex set in the plane
Tetiana Osipchuk
07, May 2020
15:00 Thursday
Властивості множини точок 1-ненапівопуклості слабко 1-напівопуклої множини на площині (Properties of the set of 1-nonsemiconvexity of a weakly 1-semiconvex set in the plane
Tetiana Osipchuk

Резюме:

Online

10, March 2020
12:00 Tuesday
Екстремальне розбиття комплексної площини (Extremal decomposition of the complex plane)
Iryna Denega
25, February 2020
12:00 Tuesday
Екстремальне розбиття комплексної площини (Extremal decomposition of the complex plane)
Iryna Denega
18, February 2020
12:00 Tuesday
Замкнені множини на площині, що володіють Z-властивістю (On closed sets in the plane with Z-property)
Tetiana Osipchuk
17, December 2019
12:00 Tuesday
Лінійна опуклість в комутативних та некомутативних алгебрах (Linear convexity in commutative and non commutative algebras)
Тетяна Осіпчук
22, October 2019
12:00 Tuesday
Лінійна опуклість в комутативних та некомутативних алгебрах (Linear convexity in commutative and non commutative algebras)
Тетяна Осіпчук
15, October 2019
12:00 Tuesday
Лінійна опуклість в комутативних та некомутативних алгебрах (Linear convexity in commutative and non commutative algebras)
Тетяна Осіпчук
17, September 2019
12:00 Tuesday
Моногенні функції у двовимірних алгебрах для рівнянь з частинними похідними 4-го порядку
Сергій Грищук
28, May 2019
16:00 Tuesday
Структура моногенних функцій в алгебрі E_3 (продовження)
Ткачук М. В.
28, May 2019
12:00 Tuesday
Структура моногенних функцій в алгебрі E_3 (продовження)
Ткачук М. В.
21, May 2019
12:00 Tuesday
Структура моногенних функцій в алгебрі E_3.
М. В. Ткачук
16, April 2019
12:00 Tuesday
Апроксимаційні характеристики класів гладких функцій однієї та багатьох змінних
Сергій Стасюк
09, April 2019
12:00 Tuesday
Про напівопуклість плоских множин з гладкою межею. Доведення основного результату (продовження).
Тетяна Осіпчук
02, April 2019
12:00 Tuesday
Про напівопуклість плоских множин з гладкою межею. Доведення основного результату (продовження).
Тетяна Осіпчук
19, March 2019
12:00 Tuesday
Про напівопуклість плоских множин з гладкою межею. Доведення основного результату (продовження).
Тетяна Осіпчук
12, March 2019
12:00 Tuesday
Моногенні функції в асоціативних алгебрах
Віталій Шпаківський
05, March 2019
12:00 Tuesday
Про напівопуклість плоских множин з гладкою межею. Доведення основного результату.
Тетяна Осіпчук
26, February 2019
12:00 Tuesday
Про напівопуклість плоских множин з гладкою межею
Тетяна Осіпчук
12, February 2019
12:00 Tuesday
"Аналітичні" функції у двовимірних комплексних алгебрах та одне рівняння з частинними похідними 4-го порядку, пов'язане з теорією плоских анізотропних середовищ
Сергій Грищук

Резюме:
Розв'язок зазначеного рівняння описується через відповідні "аналітичні" функції.
11, December 2018
12:00 Tuesday
Алгебраїчний підхід до розв'язання рівнянь з частинними похідними 4-го порядку
Таміла Коломієць
27, November 2018
12:00 Tuesday
Оцінки коефіцієнтів однолисних функцій та задачі про екстремальне розбиття комплексних просторів
Ярослав Заболотний
13, November 2018
12:00 Tuesday
Про клас моногенних функцій. II
Сергій Грищук
06, November 2018
12:00 Tuesday
Про клас моногенних функцій
Сергій Грищук
23, October 2018
12:00 Tuesday
Метод симетризації в задачах про екстремальне розбиття комплексної площини (за матеріалами кандидатської дисертації)
Інна Дворак
09, October 2018
12:00 Tuesday
Гіперкомплексний метод розв\'язування лінійних диференціальних рівнянь в частинних похідних зі сталими коефіцієнтами
Віталій Шпаківський

Резюме:
Для довільного лінійного диференціального рівняння в частинних похідних зі сталими коефіцієнтами запропоновано процедуру побудови нескінченного сімейства точних розв\'язків.
02, October 2018
12:00 Tuesday
Моногенні функції в бігармонічній алгебрі для рівняння плоскої ортотропії (продовження доповіді від 25.09)
Сергій Грищук
25, September 2018
12:00 Tuesday
Моногенні функції в бігармонічній алгебрі для рівняння плоскої ортотропії
Сергій Грищук
18, September 2018
12:00 Tuesday
Асимптотична поведінка розв\'язків нелінійних рівнянь Бельтрамі
Руслан Салімов
11, September 2018
12:00 Tuesday
Асимптотичні властивості субгармонійних та аналітичних функцій в одиничній кулі (за результатами кандидатської дисертації)
Войтович Марія (Львів)
04, September 2018
12:00 Tuesday
Екстремальні задачі для неперетинних областей з вільними полюсами на колі
Людмила Вигівська
26, June 2018
12:00 Tuesday
Rational Approximation of Algebraic Functions on the Riemann Surface: a review of Stahl’s Theory and its Limitations
Sina Baghsorkhi (USA)
19, June 2018
10:00 Tuesday
https://www.imath.kiev.ua/~complex/Seminar%20Tamrazov/Seminar_Tamrazov.html
присвячений 85-річчю від дня народження члена-кореспондента НАН України П.М. Тамразова

Резюме:
Промарз Мелікович Тамразов: математичні ідеї і результати https://www.imath.kiev.ua/~complex/Seminar%20Tamrazov/DokI-Tamrazov-2018.pdf
29, May 2018
12:00 Tuesday
Аналітичні в кулі функції обмеженого L-індексу за напрямком та за сукупністю змінних
Бандура Андрій Іванович (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)
15, May 2018
14:00 Tuesday
Моногенні відображення в алгебрі комплексних кватерніонів (за матеріалами кандидатської дисертації)
Тетяна Кузьменко
15, May 2018
12:00 Tuesday
Локальна поведінка одного класу обернених відображень
Є.О. Севостьянов (проф. кафедри мат. аналізу), С.О. Скворцов (аспірант), Житомирський державний університет ім. Івана Франка

Резюме:
Отримано теореми про одностайну неперервність обернених відображень в області евклідового простору у випадку інтегровності їх характеристики. За певних умов вказані сім’ї також є одностайно неперервними в замиканні заданої області.
24, April 2018
12:00 Tuesday
Властивості множин моногенності.
Ткачук М.В.

Резюме:
Семінар присвячений 90-річчю член-кореспондента НАН України Ю.Ю. Трохимчука
17, April 2018
12:00 Tuesday
Задача М.М. Лузіна про структуру множин моногенності комплексної функції (продовження доповіді від 10.03)
Тетяна Осіпчук
10, April 2018
12:00 Tuesday
Задача М.М. Лузіна про структуру множин моногенності комплексної функції
Тетяна Осіпчук

Резюме:
Семінар присвячений 90-річчю член-кореспондента НАН України Ю.Ю. Трохимчука https://www.imath.kiev.ua/~complex/Seminar%20Troximchyk/Seminar_Troximchyk.html
03, April 2018
12:00 Tuesday
Про диференційовність майже всюди одного класу відображень (продовження доповіді від 27.03)
Руслан Салімов
27, March 2018
12:00 Tuesday
Про диференційовність майже всюди одного класу відображень
Руслан Салімов
01, March 2018
10:00 Thursday
Розширене засідання семінару відділу комплексного аналізу і теорії потенціалу, присвячене 80-річчю від дня народження І.П. Мельниченка
Сергій Плакса, Олександр Бахтін, Сергій Грищук, Віталій Шпаківський, Руслан Салімов, Марія Стефанчук, Ярослав Заболотний

Резюме:
https://www.imath.kiev.ua/~complex/Seminar%20Melnichenko/Seminar_Melnichenko.html Програма заходу (https://www.imath.kiev.ua/~complex/Seminar%20Melnichenko/Seminar_Melnichenko.html)
20, February 2018
12:00 Tuesday
Моногенні відображення в алгебрі комплексних кватерніонів (за матеріалами кандидатської дисертації)
Тетяна Кузьменко
13, February 2018
12:00 Tuesday
Моногенні відображення в алгебрі комплексних кватерніонів (за матеріалами кандидатської дисертації)
Тетяна Кузьменко
06, February 2018
12:00 Tuesday
Моногенні відображення в алгебрі комплексних кватерніонів (за матеріалами кандидатської дисертації)
Тетяна Кузьменко
30, January 2018
12:00 Tuesday
Моногенні відображення в алгебрі комплексних кватерніонів
Тетяна Кузьменко
17, November 2015
12:00 Tuesday
\"Ряди Кантора як засіб задання і дослідження математичних об\'єктів з фрактальними властивостями\" За матеріалами кандидатської дисертації
Симон Сербенюк
10, November 2015
12:00 Tuesday
\"Аналоги неперервності: зв\'язки між нарізними і сукупними властивостями та теореми про декомпозицію\". За матеріалами докторської дисертації
Василь Нестеренко
22, September 2015
12:00 Tuesday
Асимптотичні та апроксимаційні властивості функцій експотенціального типу та їх застосування
Дільний Володимир
23, June 2015
12:00 Tuesday
Про проблему Рімана-Гільберта
Рязанов В.І.
19, May 2015
16:00 Tuesday
О РАВНОСТЕПЕННОЙ НЕПРЕРЫВНОСТИ ОДНОГО СЕМЕЙСТВА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ С НЕОГРАНИЧЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ
Євген Севостьянов
14, October 2014
12:00 Tuesday
Функції на тривимірному многовиді з межею
Вятчанінова Олена Миколаївна
23, September 2014
12:00 Tuesday
Моногенні функції в гармонічних алгебрах
Пухтаєвич Р.П.
17, June 2014
12:00 Tuesday
Інтегральні теореми для моногенних функцій в нескінченновимірному просторі з комутативним множенням
C.А. Плакса
17, June 2014
12:00 Tuesday
Про усунення множин рівня для субгармонічних функцій
А.В. Покровський
03, June 2014
12:00 Tuesday
Конструктивний опис моногенних функцій в комутативних асоціативних алгебрах
Шпаківський В.С.
19, February 2013
12:00 Tuesday
Моногенні функції у векторних просторах з множенням (пам\'яті І.П. Мельниченка)
Плакса С. А.
25, December 2012
12:00 Tuesday
Сферические отображения типа Гаусса в задачах о разбиении множеств
Иванов Александр Юрьевич, ассистент кафедры МАН и ТФ факультета математики и информационных технологий ДонНУ, Донецк
22, November 2012
12:00 Thursday
Applications of Neutrix Calculus to Distrubutions and Special Functions
Emin Ozcag
22, November 2012
11:00 Thursday
Nonlinear Operators, Fixed-Point Theorems and Nonlinear Equations
Kamal Soltanov
20, November 2012
12:00 Tuesday
SUBHARMONIC FUNCTIONS OF FINITE $(\gamma, \varepsilon)$-TYPE IN A HALF-PLANE
I. Kozlova
01, January 1970
0:00 Thursday
Про проблему Рімана-Гільберта
Рязанов В.І.
Поточні семінари
Усі права захищені © 2007 Інститут Математики