Сита Галина Миколаївна

  
Народилася 29 січня 1940 року в м. Харкові.
1957-1962  рр. закінчила механіко-математичний факультет  Київського університету
1062-64 рр - .навчалась в аспірантурі Інститута математики АН УРСР,
З вересня 1964 року до березня 2007 року  працювала у відділі теорії випадклвих процесів Інституту математики НАН України спочатку молодшим науковим співробітником, а  з 1970 р. – старшим науковим співробітником.
У 1965 році захистила кандидатську дисертацію «О предельном распределении некоторого класса функционалов от последовательности  сумм независимых одинаково распределенных случайных величин» (наук. керівник  А.В. Скороход).

Область досліджень:  граничні теореми теорії випадкових процесів (граничний розподіл функціоналів від послідовності сум незалежних випадкових величин, граничні теореми для певних функціоналів від випадкових блукань і інтегралів від броунівського процесу. тощо), питання абсолютно неперервних зсувів ймовірнісних мір, а також питання асимптотичних оцінок для мір у функціональних просторах. Отримані результати опубліковані у 25 наукових працях. 
Стаття "О некоторых асимптотических представлениях для гауссовой меры в гильбертовом пространстве" (надрукована у зб. "Теория случайных процессов", 1974, вип. 2)  є однією з перших у новому напрямку досліджень  теорії малих відхилень випадкових процесів, який в наш час активно розвивається в різних наукових школах світу. На цю статтю  є багато посилань.
З липня 2007 року працює у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова (відділ Фрактального аналізу).
По результатах своїх досліджень брала участь у кількох міжнародних конференціях
(в т.ч. у Вільнюських з теорії ймовірностей і математичної статистики), мала наукові відрядження до Швейцарії (Цюріх, Всесвітній математичний конгрес 1994 року), Італії (Рим, 2003 рік).
Починаючи з 80-х років минулого ст. займається вивченням  історії математики на Україні, точніше  поверненням на Україну імен її видатних вчених-математиків, які в силу історичних обставин були або викинуті з історичної пам'яті (Михайло Кравчук, Микола Чайковський), або  причислені до визначних вчених інших країн (Михайло Остроградський, Георгій Вороний).  З початку 90-х років,  коли були відкриті архіви КДБ, працювала з архівними справами безпідставно засуджених вчених М. Кравчука і М. Чайковського, має ряд публікацій з цієї тематики.
У 1992 році брала активну участь в організації і проведенні Міжнародної конференції пам'яті Михайла Кравчука.
У 1993, 1998, 2003 і 2008 роках організувала і провела чотири міжнародні конференції пам'яті Георгія Вороного, які викликали інтерес  у вчених з багатьох країн світу, оскільки роботи Вороного останнім часом стали широко відомі в усьому світі,  мають багато застосувань, дали поштовх для заснування і розвитку цілого ряду нових напрямків досліджень. Конференція 2008 року була проведена в Києві спільно з П’ятим міжнародним симпозіумом з діаграм Вороного, такі симпозіуми, з ініціативи Дослідницького центру з діаграм Вороного в Сеулі, проводяться щорічно в різних країнах світу, де є дослідження з цих питань.
У 2001 році як секретар Організаційного комітету по відзначенню 200-літнього ювілею Михайла Остроградського (затвердженого Кабінетом міністрів України 23 травня 2001 р.), скеровувала вcі заходи, пов'язані з вшануванням його пам'яті, а  саме:
а)  відзначення ювілею М.Остроградського по лінії ЮНЕСКО;
б)  випуск книги (українською і англійською мовами) "Михайло Васильович Остроградський (до 200-річчя з дня народження)";
в)  спорудження пам'ятника-погруддя М.Остроградському в Полтаві;
г)  зйомки науково-документального фільму "Михайло Остроградський", створеного творчою групою кінематографістів "Автор";
д)   випуск Національним Банком України ювілейної монети, присвяченої М.Остроградському, а державним підприємством  "Марка України"   конверту з оригінальною маркою, присвячених ювілею вченого.
У 2004 році як секретар оргкомітету брала активну участь в організації Міжнародної конференції пам'яті В.Я. Буняковського (до 200-річчя з дня його народження).
Має понад 50 публікацій з історії вітчизняної математики. Серед них -  видання, присвячені  ювілейним датам вчених-математиків Г.Вороного, В.Буняковського, М. Остроградського, А. Скорохода  ( 9 книжок видані Інститутом математики НАН України, дві останні книги випущено спільно з НПУ імені М. Драгоманова):
1.-2. Voronoï's Impact on Modern Science (1998).   Volumes 1,2, 504 с. (уклад., ред.,  разом з П.Енгелом (Швейцарія));
3. Skorokhod's Ideas in Probability Theory (2000)  336  с. (уклад., ред.,  разом із В.Королюком і М.Портенком);
4. Михайло Васильович Остроградський (до 200-річчя з дня народж.)  (2001) 128 c. (уклад., ред.,  разом із А.Самойленком);
5.  Mykhailo Ostrohradsky (Mikhail Ostrogradsky). Honoring  his bicentenary. (2001)     128 c.  (уклад., ред.,  разом із А.Самойленком);
6. Вплив наукового доробку Г.Вороного на сучасну науку (2003).  236 с. (уклад., ред.,  разом із А.Юрачківським);
7. Віктор Якович Буняковський (до 200-річчя з дня народження) (2004),   206 c. (уклад., ред. разом із М.Горбачуком і А.Юрачківським);
8. Анатолій Володимирович Скороход. Біобібліографія (2005),  157 с. (уклад., ред.  разом з М.І.Портенком);
9. Voronoï's Impact on Modern Science. Book 3: Proceedings of the Third Voronoï Conference  on Analytic Number Theory and Spatial Tessellations (2005),    230 с. (уклад., ред.,  разом з А.Юрачківським і П.Енгелом).
10. Voronoï's Impact on Modern Science. Book 4, volume1: Proceedings of the 4th International  Conference  on Analytic Number Theory and Spatial Tessellations (2008), Drahomanov National Pedagogical University & Institute of Mathematics of National Academy of Sciences of Ukraine, eds.: A.Laurincikas(Lithuania), J.Steuding (Germany), compiled by H.Syta, xii+ 260 pp.
11. Voronoï's Impact on Modern Science. Book 4, volume 2 :  Proceedings of 5th  International Symposium on Voronoi Diagrams in Science and Engineering (2008), Drahomanov National Pedagogical University \& Institute of Mathematics of National Academy of Sciences of Ukraine, eds.: K.Sugihara (Japan), D.-S.Kim (Korea), compiled by H.Syta, x + 256 pp.