Слободенюк Микола Потапович

 (28.XI. 1930 - 1994)

Народився  в с.Романівка Брусилівського р-ну Житомирської обл.
1950-55 рр. - навчався у Київському Національному університеті ім. Тараса Шевченка (Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка).
1955-58 рр. - аспірант Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка
1958-59 рр. - працював науковим редактором фіз.-мат. редакції Гол.  ред.Української радянської енциклопедії (УРЕ).
З травня 1959 по 30 лмстопада 1974 працював в Інституті математики НАН України, з 1964 р. – молодшим науковим співробітником, з 1965р. старшим науковим співробітником відділу теорії випадкових процесів. 
У 1964 р. захистив  кандидатську . диссертацію «Некоторые предельные теоремы для аддитивных функционалов от сумм независимых случайных величин» (наук. керівник  А.В.Скороход).
З серпня 1974 року перейшов працювати до Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка.
Займався дослідженнями в області статистики  випадкових величин, питаннями граничніх теорем для адитивних фунуціоналів від сум незалежних випадкових величин, випадковими блуканнями.
Результати кандидатської дисертації увійщли до спільної із А.В.Скороходом монографії «Предельные теоремы для случайных блужданий», Наукова думка, Киев, 1970.
Написав багато статтей до видання “Український радянський енциклопедичний словник”.
Статті Н.П.Слободенюка разом із А.В.Скороходом:

Предельные распределения для аддитивных функционалов от последовательности сумм независимых одинаково распределенных
решетчатых случайных величин  /  А.В. Скороход, Н.П. Слободенюк    Укр. матем. журн. 17 (1965). № 2. 97-105.

Предельные теоремы для случайных блужданий. І  /  А.В. Скороход, Н.П. Слободенюк . -- Теория вероятн. и ее прим. 10 (1965). Вып. 4. 660-671.

Об асимптотическом поведении некоторых функционалов от процесса броуновского движения   /  А.В. Скороход, Н.П. Слободенюк
Укр. матем. журн. 18 (1966). № 4. 60-71.

Предельные теоремы для случайнйых блужданий. ІІ. ./  А.В. Скороход, Н.П. Слободенюк  Теория вероятн. и ее прим. 11 (1966). Вып. 1. 56