Lobanova Lyudmyla Volodymyrivna
 (13.Х.1940 ,
Bredyansk,. - 22.ІХ.1991, Kyiv)

Лобанова Людмила Володимирівна 
(13.Х.1940 р., м. Бердянськ - 22.ІХ.1991 р. Київ)

957-1962 -  a student of  Taras Shevchenko Kyiv National University  (Taras Shevchenko Kyiv State University) 

From 1962 to 1991 Lobanova worked at the Institute of Mathemastics at the Theory of Probability Department (1962-64) and, from July 1964 up to September 1991 at the Theory of Random Processes Department first as engineer, later on as a leading engineer.

Moreover the current duties of an engineer (technical drawing up of manuscripts, editing of the collections of scientific papers and books of the department research workers, Lobanova popularized an elementary mathematics among teen-ager pupils in Kyiv (she took an active part in organization of the work of the University of Young Mathematicians which existed on the base of the Institute of Mathematics, she taught the pupils at the City House of Pioneers, published popular articles in the popular scientific edition “Mathematical Life”. In 1989 she published (together with L.P.Finkelshtein) a book “Selected problems of elementary mathematics” (“Vyshcha Shkola Publishing, Kyiv, - 96pp).
Back

1957-1962 -  навчалася у Київському Національному університеті ім. Тараса Шевченка (Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка).

З 1962 по 1991 рік - працювала в Інституті математики, спочатку (1962-64) - у відділі теорії ймовірностей, а з липня 1964 року по вересень 1991 року - у відділі теорії випадкових процесів на посадах інженера, провідного інженера.

Крім поточної роботи інженера відділу (технічне оформлення рукописів, редагування збірників праць співробітників відділу) активно займалася також популяризацієї елементарної математики серед школярів старших класів м. Києва (протягом багатьох років організовувала роботу Університету юних математиків при Інституті математики, вела практичні заняття з математики при Будинку піонерів). Друкувалася у науково-популярному збірнику “У світі математики. 1989 року нею у співавторстві з Л.П.Фінкельштейном видано книгу “Вибрані задачі елементарної математики”, К., Вища школа, -- 96 с.

1991 – укладач видання “Анатолий Владимирович Скороход” серії “Биобиблиографии ученых Украины”.

 
1